Pimeda ajal sõiduki juhtimine.

Koolitus läbitakse siis kui sõidukaardis on vähemalt 15 sõidutundi.

Koolitusele registreerimine toimub elektrooniliselt. Koolituse eest saab tasuda OÜ Somero Autokool arvelduskontole  IBAN: EE482200221056280721 Swedbank. Kindlasti tuleb maksekorralduse selgitusse märkida koolituse nimetus ja telefooni number, kui maksja on keegi kolmas isik, siis ka õpilase nimi . Koolituse tasu tuleb kanda autokooli arveldusarvele enne registreerimist, sekretär võtab õpilasega ühendust ja paneb koolitusele kirja.

Registreeritud kuupäeva ja kellaaega saab õpilane muuta mitte hiljem kui 2 tööpäeva enne koolitust. Vastasel juhul (või  ilmumata jätmisel) koolituse eest tasutud raha ei tagastata kuna autokool teeb ettemaksu reserveeritud kohtade arvu järgi.