Autokooli reeglid

Autokooli reeglid

Koolitus toetub riiklikule B- kategooria mootorsõidukijuhtide õppekavale. B-kategooria sõidukijuhi koolitus jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks.

Algastme koolitus

Algastme koolitus sisaldab 28 akadeemilist tundi (45 min) teoorialoenguid kuhu kuulub ka autokooli teooria eksam. Loengud toimuvad kord nädalas. Sõidutundidega võib alustada siis, kui gruppi registreerimisest on üks nädal mööda läinud, ning see sisaldab vähemalt 28 sõidukorda (45 min.). Õpingute käigus väljastatakse õpilasele õpingukaart. Õppesõidul peab õpilasel olema kaasas õpingukaart, kuhu sõiduõpetaja märgib kuupäeva ja kellaaja ning õppesõidukordade arvu. Õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidukorra lõpus õpilane ja sõiduõpetaja oma allkirjaga. Õpingukaardi kaotamisel tuleb Teil taotleda dublikaat, mille väljastamine maksab 15 EUR.

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal sõidutundi tulla, tuleb sellest sõiduõpetajale teatada hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 18-ni. Vastasel korral tuleb kokkulepitud ja sõitmata jäänud õppesõidu korrad  kinni maksta.
Enne autokooli lõputunnistuse kätte saamist peavad olema läbitud autokooli eksamid ja läbitud pimeda aja ja algastme riskivältimise koolitus.

Eksamid

Koolituse lõpetamiseks tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam. Enne koolieksamite sooritamist tuleb Teil läbida  esmaabikoolitus.

Teooriaeksam koosneb testist (40 küsimust) ning lubatud on 5 viga. Teooriaeksamil väljastatakse eksamileht, kuhu kantakse positiivset tulemust. Teeooriaeksami positiivne tulemus kehtib 6 kuud. Kui selle aja jooksul polnud sõidueksam positiivselt sooritatud olnud, teooriaeksam kaotab kehtivuse ja seda on vaja teha veel kord.

Hinnad

B- kategooria põhikursuse hind sõltub valitud hinnapaketist, vaadake „Hinnad”