Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Meie laiuskraadidel peab iga autojuht mingil hetkel sõitma ka pimedas. Pimeda aja koolituse eesmärgiks on luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ning ohte ja kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.
Koolituse läbimisel peab koolitatav oskama tulede õige kasutamisega parandada nähtavust, mõistma oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte.
Pimeda aja koolitus koosneb ühelst teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Sõidutund võib olla läbitud suletud väljakul või simulaatoriga. Koolituse kohta teeb koolitaja õpingukaardile sissekande ja enne autokooli lõpetamist peab koolitus olema läbitud.

Kursuse hind: 50 €

Koolitusele registreerumine

Koolitusele saab registreeruda kolmapäiviti 16.00-18.00 autokooli kesklinna klassis aadressil Endla 4, 4 korrus. Kaasas peab olema õpingukaart ( vähemalt 15 sõidutundi).

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest saab tasuda OÜ Somero Autokool arvelduskontole  IBAN: EE482200221056280721 Swedbank. Kindlasti tuleb maksekorralduse selgitusse märkida koolituse nimetus ja kui maksja on keegi kolmas isik, siis ka õpilase nimi ja maksja isikukood. Koolituse tasu tuleb kanda autokooli arveldusarvele enne registreerimist (sellisel juhul kaasas peab olema maksekorralduse koopia) või tasuda registreerimisel  sularahas kohapeal.

 

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunud õpilasel pole võimalik  koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada autokooli 2 tööpäeva enne koolitust.Vastasel juhul (või  ilmumata jätmisel) koolituse eest tasutud raha ei tagastata kuna autokool teeb ettemaksu reserveeritud kohtade arvu järgi.